استایل یک

محمد اعلایی
مدیر عامل شرکت
آنجلینا میلر
مدیر عامل شرکت
شهلا خدایی
مهندس

استایل دو

مدیر عامل شرکت
محمد اعلایی
مدیر عامل شرکت
آنجلینا میلر
مهندس
شهلا خدایی

استایل سه